Itaipudammen

Ett av världens underverk eller en miljökatastrof? Det här beror litegrann på vem man talar med, men en sak är säker, Itaipudammen är en mäktig och storslagen upplevelse. Itaipudammen är ett enormt vattenkraftverk som man har placerat i floden Parana som ligger på gränsen mellan Brasilien och Paraguay. De två länderna sammarbetade med att skapa denna damm som idag producerar enorma mängder energi från den naturliga kraft som finns i denna flod.

Det som givetvis diskuteras är de miljöförändringar som uppstått i och med att man förändrat flodens naturliga flöde för att kunna utvinna energi från vattnets kraft. Det finns mycket kunskap att hämta från detta projekt och varje år så besöker många nyfikna turister och forskare området för att med egna ögon se hur Itaipudammen fungerar.

Ett viktigt samarbete

Itaipudammen är ett viktigt samarbetsprojekt mellan Brasilien och Paraguay. Varje land har 10 generatorer var och dessa producerar 90% av Paraguays behov av elektricitet och 19% av Brasiliens. Det var i slutet av 1960-talet som de två länderna började diskutera och kom överens om hur de gemensamt skulle utvinna kraft från Paranafloden. Detta ledde till att man 1973 skrev under en överenskommelse för vattenkraftverken.

Den här överenskommelsen kan inte ändras förrän 2023 och det är något som Paraguay inte är nöjda med. De vill nämligen se betalningsförhållande som är rättvisare så att de till exempel kan använda sitt överskott av elektricitet och sälja det till brasilianska företag. Det viktiga är att samtal förs och 2009 så gick Brasilien med på förändringar vad gäller Paraguays rätt att handla med elen som utvinns från dammen.

Ett av världens 7 underverk

Det amerikanska Society of Civil Engineers har utsett Itaipudammen till ett av världens 7 underverk. Innan man ens kunde börja med bygget av dammen år 1975 så var man tvungen att leda om floden som räknas som den sjunde största i världen. Detta innebar att man flyttade 50 miljoner ton av jord och sten för att skapa en ny rutt för floden. Det hör arbetet tog omkring 3 år att utföra och för att bygga Itaipudammen så behövde man nära 40,000 arbetare samtidigt som tusentals människor fick flytta från sina hem. Med allt stål som finns i Itaipudammen så skulle man kunna bygga 380 Eiffel-torn!

Med tanke på allt detta så är det så klart en mäktig upplevelse att se denna damm och inse hur mycket arbete som låg bakom dess konstruktion.

Konsekvenserna av Itaipudammen

Det som gör att folk fortfarande kritiserar bygget av Itaipudammen är att det ledde till stora förändringar i regionen. Tusentals människor fick som sagt lämna sina hem vilket ledde till många personliga tragedier. Dessutom så dränkte man Guairafallen genom att forma Itaipureservoaren. Den brasilianska regeringen utplånade Guirafallens naturpark med hjälp av dynamit vilket betyder att man inte kommer att kunna återställa platsen till sitt ursprung även om man skulle vilja det.

Nu kan man alltså inte ställa klockan tillbaka och Itaipudammen är ett faktum. De som kritiserar bygget pekar dock på alla lärdomar som man kan dra av detta projekt vad gäller vattenkraft och miljövänliga lösningar för energi. Detta är något som Sverige med alla sina älvar och intresse av grön el kan ta till vara på. Som turist kan man förstås bara njuta av synen av världens mäktigaste vattenkraftverk.© 2023 Resatillbrasilien.nu.